2018-04-14

Organizacja i praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Kaszubska 9
62-800 Kalisz

 

Telefony:
Centrala: 62 76 79 400
Fax: 62 76 73 889
Ekspedycja: 62 76 79 433 lub 34
Promocja: 62 76 79 401

 

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

 

Krew można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:00

  
Terenowy Oddział w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
Tel: 63 243 86 28

Krew można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 13:00

  
Terenowy Oddział w Ostrowie Wlkp

ul. Limanowskiego 20-22
63-400 Ostrów Wlkp
Tel: 62 595 13 31

Krew można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 13:00

  
Terenowy Oddział w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
Tel/Fax: 62 732 01 36,

Krew można oddać w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 7:00 – 12:30,
w czwartek w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie w godzinach od 8:00 – 11:00

 


 
Terenowy Oddział w Krotoszynie

ul. Mahle 4
63-700 Krotoszyn
Tel: 62 588 03 60

Krew można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 13:00

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się